Wentylatory
Elementy wentylacji

Urządzenia odpylające FJ-1

Kurtyna powietrzna FS, FH

Pneumatyka

"M. C. RADWENT"
Marian Popielski, Cezary Popielski S.C.

ul. Młodzianowska 94
26-600 Radom

tel. 695 841 338
tel./fax (048) 366-59-38

e-mail: info@radwent.com.pl

KURTYNA POWIETRZNA FS, FH

AIR CURTAIN FAN, LUFTSCHLEIERANLAGE, ВОЗДУШНЫЙ ЗАВЕС

ZASTOSOWANIE

Kurtyna przeznaczona jest do zabezpieczenia otworów drzwiowych przed niekontrolowanym przepływem powietrza. Parametry pracy urządzenia określają główne jej zastosowania w pomieszczeniach wewnętrznych, o różnych temperaturach np. komory chłodnicze, magazyny żywnościowe.

Aplikation
The air curtain fan is designed for the protection of door openings from uncontrolled air circulation. Operation parametres for the device describe its main aplication as for internalcompartments with various temperatures e. g. cooling chambers, foodstuff stores.

Andwendung
Die Luftschleieranlage ist zum Schutz einer Türöffnung gegen eine unkontrollierte Luftstömung vorgesehen. Die Arbeintsparameter dieser Anlage bestimmen ihre Hauptanwendung für Temperaturen, wie z. BKühlkammer, Lebensmittellager.

Прнменеие
Завес предназназначен для защиты дверных от верстий от неконтролированной цнркуляцнн воздха. Параметры работы устройства определяют главное применение завеса во внутренних помещениях с разными температурами, напр холодильные камеры, пищевые склады.


BUDOWA

Wentylator promieniowy (konstrukcji spawanej) napędzony jest silnikiem elektrycznym zblokowanym obudową, która połączona jest z kanałem wylotowym - z duszą szczelinową. Wsporniki umożliwiają odpowiednie ukierunkowanie strumienia powietrza tworzącego kurtynę powietrzną. Kurtyna zabezpieczona jest przed korozją powłoką lakierową antykorozyjną.
Wykonywane są 4 typy kurtyn dostosowane do szerokości drzwi:
typ FS/1 do drzwi o szerokości do 1 m
typ FS/1.5 do drzwi o szerokości do 1.5 m
typ FS/2 do drzwi o szerokości do 2 m
typ FS/2.5 do drzwi o szerokości do 2.5 m.
Typy te produkowane są w dwóch wykonaniach:
- wykonanie lewe, wentylator umieszczony jest z lewej strony kanału wylotowego
- wykonanie prawe, wentylator umieszczony jest z prawej strony kanału wylotowego

Construction
A centrifugal fan (welded construction) is driven by an electric motor with a housing which is connected by a duct with an exhaust nozzle slit. Suitable brackest facilitate adequate direction of the air stream which forms the air curtain. The device is protected from corrosion by an anti-corrosive varnish coating.
The Following 4 types of air curtain fans are produced suitable for different door widths:
type FS/1 for door width up to 1 m
type FS/1.5 for door width up to 1.5 m
type FS/2 for door width up to 2 m
type FS/2.5 for door width up to 2.5 m
These types are produced in two varieties:
left - the fan is placed on the left side of the exhaust duct
right - the fan is placed on the right side of the exhaust duct

Aufbau
Der Radiallüfter (Schweisskonstruktion) wird mit einem Elektromotor angetrieben. Das Lüftergehäuse ist mit einem Ausblaskanal, der eine Schlitzdüse besitzt, verbunden. Ensprechende Konsolen ermöglichen eine Einstellung der Luftstromrichtung der Lufschleieranlage. Die Luftschleieranlage ist mit einem Rostschutzlack geschützt.
Es Luftschleiertypen, die an Türbreite angepasst sind:
Typ FS/1 für Türe von einer Breite bis 1 m
Typ FS/1.5 für Türe von einer Breite bis 1.5 m
Typ FS/2 für Türe von einer Breite bis 2 m
Typ FS/2.5 für Türe von einer Breite bis 2.5 m
Die genannten Luftschleiertypen haben zwei Fertigungsvarianten:
- linksseitig: der Lüfter ist an der linken Seite des Ausblaskanals angeordnet
- rechtsseitig: der Lüfter ist an der rechten Seite des Ausblaskanals angeordnet

Конструкция
Радиальный вентилятор (сварной конструкции) прводится в движение электродвигателем, сблокированным с кожухом, который соединен с выпускным каналом щелевым соплом. Кронштейны обеспечивают соответствующее направление птока воздуха, образующего воздушный завес. Завес защищен от коррозии антикоррозийным лакокрасочным покрытием.
Выпускаются 4 типа завес, приспособленных к ширинам дверей:
тип FS/1 для дверей шириной до 1 м
тип FS/1.5 для дверей шириной до 1.5 м
тип FS/2 для дверей шириной до 2 м
тип FS/2.5 для дверей шириной до 2.5 м
Эти типы изготавливаются в двух исполнениях:
- левое исполнение - вентилятор помещен с левой стороны выпускного канала
- правое исполнение - вентилятор помещен с правое стороны выпускного канала


WYKONANIE

Variety
Fertigungsvariante
Исполнение

Prawe
Right
Rechtsseitig
Правое
Lewe 
Left
Linksseitig
Левое

DANE TECHNICZNE

Technical data
Technische Daten
Техничесние данные


Odmiany A B C D E F G H I J K L M N
mm
FS/1 1000 516 778 543 390 154 280 172 253.6 270 533.5 115 287 337.5
FS/1.5 1500
FS/2 2000 528 848.5 619 454 161 217 294 300 594 165 375 388.5
FS/2.5 2500

Moc Masa Wydajność Max wysokość otworu
0,75 kW 45 kg 1120 2500 mm
50 kg
55 kg 2000
65 kg

1)
- szerokość drzwi
- different door
- Türbreite
- Ширина дверей

Kurtyny powietrzne FS - 1 mb; FS - 1,5 mb; FH - 2 mb; FH - 2,5 mb.

Projekt i wykonanie www.copycon.pl